ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΦΥΤΟΥ .

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΦΥΤΟΥ Τα βασικά τμήματα των ανώτερων φυτών είναι οι ρίζες, οι βλαστοί, τα φύλλα και τα άνθη (εικ.).

Η ρίζα στηρίζει το φυτό και απορροφά νερό και θρεπτικές ουσίες από το έδαφος. Τα φύλλα δεσμεύουν την ηλιακή ενέργεια και αποτελούν την κύρια έδρα της φωτοσύνθεσης, της παραγωγής δηλαδή οργανικών ουσιών. Ο βλαστός μεταφέρει το νερό και τις θρεπτικές ουσίες στο σύνολο των φυτικών τμημάτων. Μεταφέρει επίσης τις τροφές, σάκχαρα που σχηματίζονται στα φύλλα με τη φωτοσύνθεση, στις ρίζες του φυτού. Τα άνθη παίζουν σημαντικό ρόλο στην αναπαραγωγή του φυτού.


Η ανάπτυξη των φυτικών οργανισμών συμβαίνει σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Νέα κύτταρα δημιουργούνται συνεχώς στην κορυφή του βλαστού και στις ρίζες συμβάλλοντας στην επιμήκυνσή τους. Παράλληλα η κύρια ρίζα και ο κύριος βλαστός διακλαδίζονται δημιουργώντας δευτερογενείς ρίζες και πλευρικούς βλαστούς αντίστοιχα.


Κ.Π.Ε. Καστοριάς 

Η παρουσίαση είναι από το το ιστολόγιο Παιδίον Τόπος