Διάταξη κλασμάτων : Βάλε τα κλάσματα στη σειρά .

Σύρε με το ποντίκι σου τα κλάσματα και τοποθέτησέ τα στη σωστή θέση .
Από το μικρότερο (στο κάτω μέρος της οθόνης) στο μεγαλύτερο (στο πάνω μέρος) .
Μετά πατάς check για έλεγχο .
neXt level για να πας στο επόμενο επίπεδο .