Ποσοστά : Παιχνίδι !!!

Βοηθήστε το μικρό αγόρι να εμποδίσει τον κακό μάγο να εκτοξευσει τον πύραυλο!!!
Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να σπάσετε τους κωδικούς ώστε να αδειάσετε τα καύσιμα από τον πύραυλο.


 
Ταιριάξτε λοιπόν κάθε ποσοστό με το κλάσμα και το σχήμα που πρέπει.

percent : ποσοστό
fraction :κλάσμα
picture : εικόνα (σχήμα)

Για να παίξετε , κάνετε κλικ στην εικόνα .