Μετάτρεψε το κλάσμα σε δεκαδικό και σε ποσοστό τα εκατό .

Για δική σου ευκολία , βρες , πρώτα , το ισοδύναμο κλάσμα με παρονομαστή το 100 και μετά μετάτρεψέ το σε δεκαδικό κι αργότερα σε ποσοστό τα εκατό .

κλικ στην εικόνα

Μετάτρεψε το κλάσμα σε δεκαδικό και σε ποσοστό τα εκατό .