Εξασκούμαι στις εξισώσεις με πρόσθεση και αφαίρεση


Πάτα εδώ για ανοίξει η εφαρμογή.
Βρες την τιμή του n.
Κάνε κλικ στην κάτω δεξιά άκρη της οθόνης για να δεις τη λύση.