Επίθετα σε -ης, -ης, -ες


Από το βιβλίο της νέας Γραμματικής που θα μοιραστεί του χρόνου στα σχολεία