Έλεγχοι προόδου του Β' τριμήνου !

Πέρασαν κιόλας οι 6 πρώτοι μήνες της τελευταίας σας χρονιάς στο Δημοτικό!
 
Την Τρίτη , λοιπόν , στις 22 Μαρτίου και ώρα 12.15 θα δοθούν οι έλεγχοι προόδου του Β'τριμήνου
στην αίθουσα της τάξης μας .