Προσομοίωση ηλεκτρομαγνήτη : Εξερευνώ και Παίζω !!!

 Η προσομοίωση επεξηγεί τη συσχέτιση της έντασης του ρεύματος που διαρρέει έναν ηλεκτρομαγνήτη, του αριθμού των σπειρών του και της έντασης του μαγνητικού πεδίου. Σκοπός της προσομοίωσης είναι η μεταβολή της έντασης του μαγνητικού πεδίου ενός ηλεκτρομαγνήτη, για την ανύψωση μεταλλικών απορριμμάτων.κλικ εδώ ή στην εικόναπηγή:skoool.gr