ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επικίνδυνη παιδική εργασία πλήττει 115 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο
Η παιδική εργασία υπονομεύει συστηματικά την πρόοδο για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας για τη μείωση της φτώχειας, την πρόσβαση στην Εκπαίδευση, την καταπολέμηση του AIDS και την Ισότητα των φύλων, υποστηρίζει η UNICEF με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας κατά της Παιδικής Εργασίας. Αν αποτύχουμε να νικήσουμε την παιδική εργασία θα αποτύχουμε στην επίτευξη των στόχων αυτών.
Ως επικίνδυνη παιδική εργασία ορίζεται η εργασία που βλάπτει τη σωματική διανοητική ή πνευματική ανάπτυξη ενός παιδιού και αυτή τη στιγμή επηρεάζει 115 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο.


Η πλειοψηφία των παιδιών που εργάζονται, απασχολούνται σε επικίνδυνες μορφές παιδικής εργασίας που μπορεί να τους προκαλέσει μόνιμες βλάβες ή να επηρεάσει όλη τη ζωή τους και ενδεχομένως και τη ζωή των παιδιών τους.
Η επικίνδυνη παιδική εργασία είναι ιδιαίτερα εμφανής στον τομέα των κατασκευών, της εξόρυξης και της γεωργίας, όπου τα παιδιά μεταφέρουν βαριά φορτία, εργάζονται κάτω από επικίνδυνες συνθήκες ή χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα. Εκτιμάται πως το 60% του συνόλου της παιδικής εργασίας - πάνω από 100 εκατομμύρια παιδιά - απασχολούνται στη γεωργία.
Η UNICEF καλεί τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο για την άρση των επιφυλάξεων που καλύπτουν τη γεωργία με την κύρωση των σχετικών συμβάσεων 138 ή 182 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά που απασχολούνται στη γεωργία έχουν προστατευμένα τα δικαιώματά τους στην προστασία και την εκπαίδευση.
Οι χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας είναι συχνά οι πιο αόρατες στα συστήματα συλλογής στοιχείων. Χωρίς αξιόπιστα στοιχεία τα κράτη και οι συνεργάτες τους δεν μπορούν να αναπτύξουν κατάλληλη πολιτική και προγράμματα για να βοηθήσουν τα πιο ευάλωτα παιδιά. Αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερο πρόβλημα για τα κορίτσια των οποίων η εργασία δεν φαίνεται πουθενά, παρά τις εκτιμήσεις πως 10 εκατομμύρια κορίτσια είναι παγιδευμένα σε οικιακή εργασία ή τα πολλά περισσότερα εκατομμύρια που εξαναγκάζονται από τα δίκτυα της εμπορικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης.
Καθώς βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης μια νέα σύμβαση για την οικιακή εργασία, η UNICEF απευθύνει έκκληση σε κράτη και συνεργάτες να αναγνωρίσουν την εργασία των κοριτσιών - συμπεριλαμβανομένης της οικιακής παιδικής εργασίας και να υποστηρίξουν νέες μεθόδους και καινοτόμα συστήματα συλλογής στοιχείων ώστε να εξασφαλισθεί η συμπερίληψη των παιδιών στην ημερήσια διάταξη της πολιτικής και των σχεδίων δράσης.

αναδημοσίευση από www.unicef.gr