Σήμερα η Παγκόσμια Ημέρα των Ωκεανών !

Με αφορμή τον σημερινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας των Ωκεανών, η παιδική Helmepa μας υπενθυμίζει μερικά στοιχεία για την σημασία των Ωκεανών στη ζωή του πλανήτη και τη δική μας:*       Παρέχουν το 50% του οξυγόνου που βρίσκεται στην ατμόσφαιρα.

*       Αποτελούν βασικό στοιχείο του κύκλου του νερού.

*       Απορροφούν τα 2/3 του CO2 και μεγάλο μέρος της επιπλέον θερμότητας που παράγουμε από την καύση ορυκτών καυσίμων, περιορίζοντας την κλιματική αλλαγή.

*       Ρυθμίζουν το Παγκόσμιο κλίμα.

*       Ανακυκλώνουν πολύτιμα για την ανάπτυξη ζωής στοιχεία όπως το άζωτο, τον άνθρακα και το φώσφορο.

*       Υποστηρίζουν μεγαλύτερη ποικιλία και πληθώρα έμβιων οργανισμών σε σχέση με την στεριά.

*       Αποτελούν την βασική πηγή τροφής για περισσότερους από 4 δισεκατομμύρια ανθρώπους.

*       Παρέχουν την απαιτούμενη ποσότητα πρωτεΐνης για το 25% του πληθυσμού της γης.

*       Υποστηρίζουν οικοσυστήματα τα οποία προστατεύουν παράκτιες περιοχές, τις πόλεις και τους κατοίκους τους.


*       Θαλάσσιοι οργανισμοί αποτελούν τη βάση για την παρασκευή φαρμακευτικών ουσιών για την καταπολέμηση σημαντικών ασθενειών.


Ας προστατεύσουμε λοιπόν την πολύτιμη αυτή πηγή ζωής για εμάς και τις μελλοντικές γενιές.