παρατακτική και υποτακτική σύνδεσηκλικ στις εικόνες για να τις δεις σε μεγέθυνση