Σχολικό Μουσείο Κέρκυρας

Το μουσείο βρίσκεται στο δημοτικό διαμέρισμα Σκριπερού του Δήμου Παλαιοκαστριτών και στεγάζεται στο παλαιό διδακτήριο του πρώην δημοτικού σχολείου Σκριπερού.

Το μουσείο αποτελείται από μια αίθουσα περίπου 100 τ.μ. στην οποία αναπαρίσταται μια τάξη ενός μονοθέσιου σχολείου παλαιότερης εποχής.
Εκτίθενται επίσης σε διάφορες προθήκες θεματικά και χρονικά, σχολικά εγχειρίδια και βοηθήματα, τίτλοι σπουδών (ενδεικτικά - απολυτήρια), φωτογραφίες, περιοδικά και εφημερίδες, έγγραφα (διοικητικά, μαθητικά, συνδικαλιστικά), χάρτες και εποπτικά μέσα προηγούμενων εποχών κ.α.

Υπάρχει προτζέκτορας, ώστε να παρουσιάζονται διάφορα θέματα στους επισκέπτες (μαθητικές ομάδες κλπ.)
Η διαρρύθμιση της αίθουσας είναι τέτοια, ώσ
τε να επιτρέπει τη διοργάνωση λοιπών εκδηλώσεων (παρουσίαση βιβλίων κλπ.)

Επιπλέον διατίθεται αίθουσα αρχείου και βιβλιοθήκης με πλούσια συλλογή από έγγραφα, βιβλία και εγκυκλοπαίδειες διαφόρων εποχών, ταξινομημένα σε ηλεκτρονική μορφή.
ΣΧΟΛΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ