Μονάδες μέτρησης μήκους - Παιχνίδι !

Ταιριάξτε τα ισοδύναμα κουτάκια.

m:
μέτρα
dm:δεκατόμετρα
cm:εκατοστόμετρα
mm:χιλιοστόμετρακλικ εδώ ή στην εικόνα