5μελές ή 6μελές...;


Όνομα                    Ψήφοι

Ζέτα                                10

Κώστας                           10

Νίκος Καρ                       8

Ιωάννα                            6

Τάσος                               5

Νίκος Ανδρ                      5       

Οι παραπάνω μαθητές θα είναι το 5μελές (;) της τάξης μας για αυτή τη σχολική χρονιά
Ψήφισαν και οι 20 μαθητές .
17 έγκυρα  και 3  άκυρα