Ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα αφιερωμένη στο παιδικό βιβλίο(παρουσιάσεις βιβλίων , νέες κυκλοφορίες ,παιχνίδια με βιβλία κ.α) :www.bookbook.gr

Λόγια των δημιουργών του ηλεκτρονικού περιοδικού :
<< Αφετηρία μας είναι η πεποίθηση πως η ανάγνωση είναι απόλαυση, συναρπαστικός δρόμος ανακάλυψης και επικοινωνίας, με τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Θέλουμε τα βιβλία να παίζουν κεντρικό ρόλο στην καθημερινή μας ζωή με τα παιδιά μας κι όχι να είναι μια τυχαία, σπάνια ή ευκαιριακή συνάντηση.
Έτσι εκτός από την παρουσίαση των καινούργιων βιβλίων και την κριτική αυτών που διαβάσαμε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε γέφυρες από τα βιβλία προς τους συγγραφείς και τους εικονογράφους τους, και εντάσσουμε με τα θέματα που επιλέγουμε, τα βιβλία στην αφετηρία κάθε ταξιδιού ή αναζήτησης που ξεκινάμε...>>.