Τι τετράδια θα χρειαστούμε φέτος .
1) Ορθογραφίας(50φυλλο)
2) Εκθέσεων(50φυλλο)
3)Ασκήσεων /Γραμματικής(50φυλλο)
4)Ευρετήριο
5)Ασκήσεων Μαθηματικών(50φυλλο)
6) Πρόχειρο (σπιράλ) 3 θεμάτων
7)Αντιγραφής
8)Μπλοκ ζωγραφικής