Ήρθε το 7ωρο...

Από την επόμενη Τετάρτη και κάθε Τετάρτη 7ωρο .
Έτσι , λοιπόν , το πρόγραμμα της ημέρας αυτής θα είναι το παρακάτω
 
Αγγλικά 
Μαθηματικά 
Φυσική 
Γεωγραφία 
Θρησκευτικά 
Β' Ξένη Γξώσσα 
Αισθητική Αγωγή