Κλιματική αλλαγή.

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
Ορισμένα από τα αέρια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα έχουν την ιδιότητα να παγιδεύουν την ηλιακή ακτινοβολία. Οι ηλιακές ακτίνες εισέρχονται στην ατμόσφαιρα και «παγιδεύονται» από τα αέρια του θερμοκηπίου, με αποτέλεσμα να επιστρέφουν ξανά πίσω στην Γη. Χωρίς αυτή τη διαδικασία η θερμοκρασία θα ήταν πολύ χαμηλότερη και δεν θα ήταν δυνατή η ζωή πάνω στην γη όπως την ξέρουμε. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου λοιπόν, είναι μια φυσική διαδικασία που διατηρεί την θερμοκρασία της Γης σε τέτοια επίπεδα  ώστε να ευνοείται η δημιουργία και η ανάπτυξη ζωής.
greenhouse-effect
Το πρόβλημα που προέκυψε τα τελευταία χρόνια, και συνέδεσε άμεσα την κλιματική αλλαγή με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, είναι οι αυξημένες εκπομπές των αερίων, που προκαλούν αυτό το φαινόμενο, από τον άνθρωπο. Οι αυξημένες δραστηριότητες τομέων όπως η παραγωγή ενέργειας, οι μεταφορές και η βιομηχανική δραστηριότητα, επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα με πολύ περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου από ότι θα έπρεπε να υπάρχουν σε φυσιολογικές συνθήκες. Η αυξημένη συγκέντρωση των αερίων αυτών ενισχύει το φαινόμενο του θερμοκηπίου σε τέτοιο βαθμό ώστε να αυξάνεται η θερμοκρασία του πλανήτη και να επηρεάζονται τα κατά τόπους οικοσυστήματα.
Οι αλλαγές αυτές που οφείλονται στην διατάραξη της θερμοκρασιακής ισορροπίας και προκαλούν μεταβολές στις συνηθισμένες κλιματολογικές συνθήκες συνιστούν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
πηγή:climateaction