Υπερθέρμανση του πλανήτη...

Εκπαιδευτική παρουσίαση από το Οίκαδε για την υπερθέρμανση του πλανήτη.
Κάνε κλικ στο λογότυπο: