Εξασκηθείτε στο γινόμενο πρώτων παραγόντων με δεντροδιαγράμματα!

Για εξάσκηση κάνε κλικ στο παρακάτω δεντροδιάγραμμα:Γλωσσάρι:
factor trees=δεντροδιαγράμματα
find the prime factorization of 1 number=βρες το γινόμενο πρώτων παραγόντων από έναν αριθμό