Πυραμίδα στη Ρώμη!Τη φωτογραφία αυτή την έφερε ο Βασίλης Κ.