Παιχνίδι μόνο για όσους θέλουν να σώσουν τη Γη!!!

Γίνε οικο-πράκτορας και σώσε τον πλανήτη!Ένα παιχνίδι για όλους τους μαθητές των κρατών -μελών της Ευρωπαικής Ένωσης.