Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου επαναληπτικό στην Ιστορία


Βέβαια,τη Δευτέρα θα προηγηθεί επανάληψη της ενότητας στην τάξη λύνοντας τις επαναληπτικές ασκήσεις του τετραδίου εργασιών και παρακολουθώντας στον προτζέκτορα βίντεο και παρουσιάσεις με πρόσωπα και γεγονότα των μαθημάτων που κάναμε.

Θα εξεταστείτε στα κεφάλαια 7,8,11,12.
Όχι το κεφ. 9 και το κεφ. 10 !