Βρείτε τα κοινά πολλαπλάσια!


Οδηγίες:
Με τα βελάκια επιλέξτε δύο αριθμούς που θέλετε να δημιουργήσετε για πολλαπλάσια.
Μπορείτε να σύρετε τα κεραμίδια για να τα τοποθετήσετε στο διάγραμμα.
Το πλακάκι θα φωσφορίζει κόκκινο όταν είναι στη λάθος θέση και πράσινο αν είναι στη σωστή θέση.
multiples:πολλαπλάσια
κλικ στην εικόνα για να ανοίξει η εφαρμογή