Διαδραστική εφαρμογή για τη μετάδοση της θερμότητας με (3 τρόπους)

Δείτε μέσα από απλά animated παραδείγματα τους 3 τρόπους μετάδοσης της θερμότητας!

Λεξιλόγιο

heat transfer:μετάδοση θερμότητας
radiation:με ακτινοβολία
conduction:με αγωγή
convection:με ρεύματα


κλικ στην εικόνα