Τι συμβαίνει με το αερόθερμο...


Σε ένα αερόθερμο η αντίσταση ζεσταίνει τον αέρα που βρίσκεται γύρω του.
Ο ζεστός αέρας ανυψώνεται και διασκορπίζεται στο δωμάτιο , ενώ τη θέση του παίρνει κρύος αέρας , ο οποίος μπαίνει στο αερόθερμο.
Έτσι , σιγά σιγά , όλος ο αέρας του δωματίου περνά από το αερόθερμο και ζεσταίνεται.
Πολλά αερόθερμα για πιο γρήγορη και εύκολη κυκλοφορία του αέρα χρησιμοποιούν ανεμιστήρα , που τοποθετείται στο πάνω τους μέρος.