Λιθοσφαιρικές πλάκες της Γης

Δείτε δύο πολύ αξιόλογες παρουσιάσεις για τις λιθοσφαιρικές πλάκες και την κίνησή τους.

 


Ο.Α.Σ.Π