Σύγκριση - Διάταξη κλασμάτων .

Οδηγίες

Κάνε κλικ σε ένα από τα 4 εικονίδια στο αριστερό άκρο της οθόνης
Σύρε με το ποντίκι σου όποιο ψηφίο θέλεις για να σχηματίσεις κλάσματα.
Αφού σχηματίσεις 2 κλάσματα θα εμφανιστεί στο σχήμα κάτω από αυτά το μέρος του όλου που εκφράζει το καθένα


κλικ στην εικόνα


BBC