Αγάλματα του Ρήγα στα Βαλκάνια

Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βελιγράδι-Σερβία

Βόλος

Βουκουρέστι-Ρουμανία