Ο όρκος της Φιλικής Εταιρείας


Ο όρκος των Φιλικών.


Κάνε κλικ εδώ για ολόκληρο τον όρκο.