Έλεγχοι προόδου


Πέρασαν κιόλας οι 3 πρώτοι μήνες της τελευταίας σας χρονιάς στο Δημοτικό!
Την Παρασκευή , λοιπόν , στις 18 Δεκέμβρη και ώρα 12.00 θα δοθούν οι έλεγχοι προόδου του Α'τριμήνου.