Το πρόγραμμα μας διορθωμένο ...

 Η μοναδική αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα είνα ότι τώρα θα έχουμε Γεωγραφία την 3η ώρα της Πέμπτης και  Γυμναστική την 4η ώρα της Παρασκευής .