Εξασκούμαι στη στρογγυλοποίηση !

Στρογγυλοποίησε τους αριθμούς στην πλησιέστερη δεκάδα , εκατοντάδα ή χιλιάδα !

Η φράση round to nearest σημαίνει : στρογγυλοποίησε στην πιο κοντινή ...

Κάνε κλικ στην εικόνα για να παίξεις .

Καλή επιτυχία !