Κριτήρια διαιρετότητας : διαδραστική άσκηση .

Πιστεύεις ότι είσαι αρκετά καλός-ή με τους κανόνες διαιρετότητας ; 

Αν θέλεις να βεβαιωθείς κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα και προσπάθησε να λύσεις τις ασκήσεις .   
          
Οδηγίες
Σύρε με το ποντίκι τους αριθμούς που βρίσκονται στο κάτω μέρος της οθόνης και τοποθέτησέ τους δίπλα στον αριθμό του οποίου είναι διαιρέτες .