Θεωρία και Εξάσκηση στους Διαιρέτες και στους Πρώτους και Σύνθετους αριθμούς .

Κάνε κλικ στις εικόνες για να παρακολουθήεις δύο ιδιαίτερα κατατοπιστικές παρουσιάσεις για τους Διαιρέτες , αλλά και τους Πρώτους και Σύνθετους αριθμούς .
Μετά τις παρουσιάσεις ακολουθούν θέματα για εξάσκηση .