Βρείτε τους κοινούς διαιρέτες .

Κάνε κλικ στην εικόνα για να παίξεις .Οδηγίες

Με τα βελάκια επιλέξτε δύο αριθμούς που θέλετε να δημιουργήσετε για βρείτε τους κοινούς τους διαιρέτες . 

(Με το βελάκι στα αριστερά  επιλέγετε δεκάδες και με το βελάκι στα δεξιά επιλέγετε μονάδες )

Σύρετε τα κυκλάκια με τα νούμερα που βρίσκονται κάτω από το διάγραμμα για να τα τοποθετήσετε μέσα του .  

Ο αριθμός (κυκλάκι) θα φωσφορίζει κόκκινος όταν είναι στη λάθος θέση και πράσινος αν είναι στη σωστή .