Τροφική αλυσίδα

Κάνε κλικ στην εικόνα για θυμηθείς τη φύση της τροφικής αλυσίδας και πώς αυτή επηρεάζει τα φυτά και τα ζώα.