Παπαφλέσσας

Ο Παπαφλέσσας όπως αποτυπώνεται σε πίνακες , αδριάντες και προτομές .