Λόγος

Δείτε μία παρουσίαση για το λόγο δύο αριθμών και μετά απαντήστε στις ερωτήσεις .

 Πάτα εδώ για να ανοίξει η εφαρμογή .