Φτιάξε τροφικό πλέγμα !

Σχημάτισε ένα τροφικό πλέγμα !
Ένωσε με τα βέλη τα ζώα με αυτά που τρώνε .
Εάν δεν έχεις ενώσει κάποιο σωστά τότε το βέλος δεν θα σταθεροποιηθεί .
Το πλέγμα θα έχει ολοκληρωθεί όταν έχεις χρησιμοποιήσει όλα τα βέλη .
Για τη δική σου ευκολία μπορείς να μετακινήσεις τα εικονίδια των ζώων για να διακρίνεις ευκολότερα το τροφικό πλέγμα και να μη μπερδεύεσαι !

Κλικ εδώ ή στην εικόνα