Διαδραστική εφαρμογή για τη μετάδοση της θερμότητας (με 3 τρόπους) .

 
Δείτε μέσα από απλά animated παραδείγματα τους 3 τρόπους μετάδοσης της θερμότητας! 


 Λεξιλόγιο
heat transfer:μετάδοση θερμότητας
radiation:με ακτινοβολία
conduction:με αγωγή
convection:με ρεύματα


κλικ στην εικόνα