Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό .

Bάλε τον αριθμητή και τον παρονομαστή που θέλεις και πάτα calculate για να μετατρέψεις το κλάσμα σε δεκαδικό .