Παιχνίδι με την μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό και το αντίστροφο .

Πάτα play game για να ξεκινήσεις .

ΠΡΟΣΟΧΗ : όταν υπάρχει 0 στο ακέραιο μέρος δεν το γράφεις , αλλά βάζεις τελεία και όχι κόμμα για υποδιαστολή και μετά γράφεις το δεκαδικό μέρος .

Για να μετακινήσεις το τανκ πατάς τα πλήκτρα :
I: πάνω
Κ:κάτω
Λ:δεξιά
Ξ:αριστερά
Για να πυροβολήσεις πάτα το μεγάλο πλήκτρο κενο/space .