Διαδραστική άσκηση στα ισοδύναμα κλάσματα .

Συμπλήρωσε τους όρους που λείπουν στα κλάσματα για να ισχύσει η ισότητα .

Για έλεγχο πάτα click the answer

Κλικ εδώ ή στην εικόνα .