Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό .

Πληκτρολόγησε το δεκαδικό που αντιστοιχεί στο κάθε κλάσμα που σου δίνεται .

Πρόσεξε ! Για υποδιαστολή πάτα την τελεία κι όχι το κόμμα .