Αγάλματα του Ρήγα Βελεστινλή στα Βαλκάνια .

Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βελιγράδι-Σερβία

Βόλος

Βουκουρέστι-Ρουμανία