Κάνε εξάσκηση στο γινόμενο πρώτων παραγόντων με το δεντροδιάγραμμα.


Κάνε κλικ στην εικόνα για εξάσκηση στα δεντροδιαγράμματα Γλωσσάρι:
factor trees=δεντροδιαγράμματα
find the prime factorization of 1 number=βρες το γινόμενο πρώτων παραγόντων από έναν αριθμό