Οι κλιματικές ζώνες της Γης .

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να δείτε τις κλιματικές ζώνες πάνω στον παγκόσμιο χάρτη και πληροφορηθείτε για τον κάθε ένα από τους κύριους κλιματικούς τύπους.